Algemene voorwaarden

 

1. Bij een onderhoudsabonnement wordt service verleend tegen betaling van voorrijkosten, uurloon en eventuele materiaalkosten.

 

2. Onder service valt alleen hetgeen, dat in het toestel binnen de mantel hoort; Het abonnement wordt per 1 jaar stilzwijgend verlengd, met een wettelijke opzegtermijn van 1 maand.Tenzij anders aangegeven door klant bij verhuizing of verkoop woning dient u dit zelf op te zeggen, anders wordt er € 35,- exclusief btw  administratiekosten in rekening gebracht.

 

3. Het onderhoud dient jaarlijks te worden bijgehouden, anders vervalt uw abonnement.

 • Alle abonnementen zijn toestel/adres gebonden.
 • -Dit geldt per CV toestel. 
 • -Pas na volledige betaling start uw abonnement; Bij opzegging van uw abonnement, heeft u geen recht op teruggave van uw abonnementsgeld.

4. Wat valt niet onder service?

 • Aansteken van de waakvlam, resetten of  het zelf sleutelen aan het CV toestel, tenzij dit te wijten is aan een defect onderdeel.
 • Alles wat buiten het toestel valt (Defecte gasmeter / bijvullen van de ketel.
 • U hebt geen recht op service verlening indien anderen dan lixus24-uurservice de storing hebben proberen te verhelpen, of is veroorzaakt door derden;
 • Schades door natuuroorzaken (bijv.: Bliksemschade) vallen niet onder service
 •  of garantie; Alle defecte onderdelen worden meegnomen en teruggestuurd naar de fabriek.
 • Als toegang tot het toestel wordt belemmerd;
 • Ontluchten / bijvullen valt niet onder service;

Als de bij het jaarlijkse onderhoud aangegeven mankementen niet gerepareerd zijn.

 

5. Goederen en diensten:

Goederen die geleverd worden dienen samen met de leverancier gecontroleerd te worden op beschadigingen en deze te noteren;

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade indien door onszelf, of diefstal tussen levering en betaling van goederen;

Bestelde goederen kunnen niet meer worden geannuleerd, of u dient 10% te voldoen van het eindbedrag.

 

6. Afspraken:

Tijden van afspraken zijn richtlijnen en kunnen nooit precies worden nagekomen dit doordat wij afhankelijk zijn van verschillende factoren. Het is mogelijk dat uw afspraak uitloopt;

Gemaakte afspraken kunnen minimaal 24 uur voor de afspraak worden verzet/afgezegd. Binnen 24 uur worden administratiekosten in rekening gebracht;

Bij het niet thuis zijn op afgesproken tijden, worden voorrijkosten in rekening gebracht ongeacht welke abonnementsvorm.

 

7.  Onderhoudsabonnementen/ Serviceabonnementen:

Bij het onderhoudsabonnement wordt service verleend tegen betaling van voorrijkosten, uurlonen en eventuele materiaalkosten; Onder service valt alleen het geen dat in het toestel binnen de mantel; Het abonnement is voor 2 jaar en wordt na 1 jaar stilzwijgend verlengd, tenzij anders aangegeven door klant bij verhuizing of verkoop woning zelf dient op te zeggen, anders wordt er € 45,- administratiekosten in rekening gebracht. U dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen, deze dient u schriftelijk te bevestigenaan onze administratie.

 • Onderhoud dient jaarlijks te worden bijgehouden, zo niet vervalt uw abonnement;
 • Alle abonnementen zijn toestel/adres gebonden. Niet persoonlijk;
 • Pas na volledige betaling start uw abonnement; Bij opzegging van uw abonnement, heeft u geen recht op teruggave van uw abonnementsgeld.

 

8. Betalingen:

Betalingen dienen te worden voldaan via contante-betalingen, of indien afgesproken via factuur direct /online. Bij aanbetalingen onder de € 1000,- euro vragen wij 70% van het totaal bedrag ivm materialen bestellen. Bij bestellingen boven de € 1000,- euro vragen wij het totale bedrag van te voren te voldoen i.v.m. materialen bestellen. Overeenkomst wordt direct  in overleg met u opgesteld.

Betaling via factuur dient te worden voldaan binnen het betalingstermijn van 7 dagen of indien anders aangegeven op de factuur. Wanneer betalingstermijn wordt overschreden wordt 1% per dag op het factuurbedrag berekend.

 

Bij meer dan drie onderhoudsabonnementen dient u het totale bedrag van te voren aan ons over te maken wij zullen dan direct de afspraken inplannen met de huurders zodra wij er de mogelijkheid voor hebben. Mochten er gebreken aan het toestel zijn, nemen wij altijd eerst contact met u op, voordat er verdere reparaties aan het toestel plaatsvinden.

 

9. Garantie:

Onderdelen worden alleen voor garantie aangeboden wanneer het onderhoud van het toestel is bijgehouden en er zelf niet door de bewoners aan het toestel werkzaamheden zijn verricht!.Onderdelen sturen wij altijd terug naar de fabrikant gestuurd ter beoordeling.Het nieuwe onderdeel dient u altijd te betalen. En wordt na positieve beoordeling teruggestort op uw bankrekening.

Onderhoud, voorrijkosten of uurlonen vallen nooit onder garantie.

Vanaf 1 september 2023 geldt een extra CO- keur toeslag van 10,- euro per onderhoudsbeurt  die wij moeten doorberekenen aan de klant om aan onze certificering te kunnen voldoen. Dit bedrag wordt afgedragen aan onze certificerende instantie dit betreft om onze kwaliteitshandboek te handhaven.